Konferencija je održana 22.11.2016. te prijave nisu moguće.

Kotizacije:

  • Rana prijava do 24.10.2016. – 520 kn*
  • Puna cijena kotizacije nakon 24.10.2016. – 600 kn*
  • Ako se odjednom prijavi 5 ili više osoba iz jedne organizacije, jednu ulaznicu na konferenciju dodjeljujemo besplatno*

 

Kod grupnih registracija trebate prvo registrirati jednog sudionika, a zatim dodajte druge sudionike na istu registraciju.

* Navedene cijene su iskazane bez PDV-a. PDV će biti obračunat u skladu sa zakonskim propisima.

 

Korisne informacije:

Prijave prihvaćamo najkasnije do 18.11.2016. do 12 sati.

Otkazivanje sudjelovanja na konferenciji potrebno je izvršiti u pismenom obliku na email konferencije. Vraćanje punog iznosa uplaćene kotizacije vršimo do 11.11.2016.

Izmjenu nositelja kotizacije moguće je obaviti u pisanom obliku na email konferencije.

Ako imate dodatnih pitanja vezano uz proces registracije, molimo javite se putem emaila na: conference@span.eu