22/11/2016

Okrugli stol: Sigurnost osobnih podataka I Q&A

11:15 - 12:15 Sheraton - Dvorana B
22/11/2016

Sigurnost u oblaku

13:00 - 13:30 Sheraton - Dvorana B
Pogledaj cijeli program